Sarva Dharma bhadžan

ALLÁH TUMA HÓ ÍŠVARA TUMA HÓ
TUMHÍ HÓ RÁMA RAHÍM TUMHÍ HÓ RÁMA RAHÍM
JÉŠU TUMA HÓ NÁNAKA TUMA HÓ
ZOROAŠTRA BHÍ HÓ MAHAVÍRA TUMA HÓ
GOUTAMA BUDDHA KARÍM GOUTAMA BUDDHA KARÍM
MERE RÁM MERE RÁM RÁMA RAHÍM
MERE RÁM MERE RÁM KRIŠNA KARÍM

ALLÁH znamená Bůh  TUMA HÓ ty jsi  ÍŠVARA TUMA HÓ  Ty si Bůh  TUMHÍ HÓ RÁMA RAHÍM  Ty jsi Ráma Ty jsi Rahím  Rahím je jedno z 99 jmen pro Alláha znamenající milosrdný
JÉŠU TUMA HÓ NÁNAKA TUMA HÓ   Ty jsi Ježíš i Nának  Guru Nának je představitel Sikhské víry
ZOROÁŠTRA BHI HÓ MAHÁVÍRA TUMA HÓ   Ty jsi Zoroáštra i Mahávíra, představitelé perské víry Zoroastriánů a Džinistické víry
GOUTAMA BUDDHA KARÍM   i vznešený Buddha Goutama
MERE RÁM MERE RÁM RÁMA RAHÍM   milovaný Ráma i Krišna
MERE RÁM MERE RÁM KRIŠNA KARÍM  Karím z arabštiny míní velkorysost a ušlechtilost

Poselství - Pravda je nazývána mnohými jmény, ale moudří ji nahlížejí za vším.
Tak zní védské moudro. Mějme velkorysé srdce , nechť se do něj vejdou nejen duchovní učitelé z různých koutů světa, ale i lidé různých vlastností a povah. Nechť i my si zasloužíme oslovení Karím.

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo 3

[Emi]ALLÁH TUMA HÓ ÍŠVARA TUMA HÓ
[D]TUMHÍ HÓ RÁMA RA
[C]HÍM [][D] TUMHÍ HÓ RÁMA RA[Emi]HÍM
JÉŠU
[D]TUMA HÓ NÁNAKA [Emi]TUMA HÓ
ZOROAŠ[D]TRA BHÍ HÓ MAHAVÍRA [Emi]TUMA HÓ
GOUTAMA BUDDHA KA
[C]RÍM
[D]GOUTAMA BUDDHA KA[Emi]RÍM
MERE RÁM MERE RÁM
[D]RÁMA RAHÍM
[Emi]MERE RÁM [D]MERE RÁM [C]KRIŠNA KA[Emi]RÍM
gajatri.net