"česká"

CHCEŠ-LI BÝTI V MÍRU SVÉM CHCEŠ-LI CÍTIT LÁSKU
ZANECH MYŠLENKY TEĎ SVÉ V DUŠI VNÍMEJ KRÁSU
TY JSI LÁSKA TY JSI MÍR TUTO VÍRU ZÍSKEJ
TY JSI CESTA TY JSI CÍL TAK SE NA VŠE DÍVEJ
JÁ JSEM LÁSKA JÁ JSEM MÍR JÁ MÁM V DUŠI LÁSKU
JÁ JSEM CESTA JÁ JSEM CÍL JÁ MÁM V DUŠI KRÁSU

Poselství - Zanech myšlenky teď své! Většina myšlenek nás oddaluje od své podstaty. Myšlenky nás ale také mohou k božství dovést.
Myšlenky sami o sobě špatné nejsou. Když bychom zakotvili své ztotožnění se v Lásce, v Pravdě, v Míru, myšlenky by měly správný základ a od božství by nás neoddalovaly.
Podobně jako toto zakotvení myšlenek, je zajisté rozhodující záměr či primární touha, často skrytá v hlouby vědomí, která určuje směr naší cesty. Když je záměr dobrý, když je prvotní zájem, zájem o Poznání, potom myšlenky nemohou být na překážku při naší cestě za Pravdou.
A proto chtějme Dobro a navažme s ním pevné pouto.

Tato píseň je z filmu "Bratr Slunce, sestra Luna", O svatém Františkovi od režiséra Franca Zefirrelliho:
Autorem této písně je známý folk rokový zpěvák (už z let hippies) Donovan ze Skotska. Velmi se mi ta písnička líbila jako ostatně i další z tohoto filmu, že jsem zkusil napsat česká slova. Námi zpívaný text není skutečným překladem.
Originální text a název písně je:

"Day by day" Den za dnem
If you want your dream to be take your time go slowly
Do few things but do them well heartfelt work grows purely
Chceš-li vystavět svůj sen, nepospíchej v díle zprvu málo, čím dál víc, srdce ať je cílem
If you want to live like we take your time go slowly
Do few things but do them well heartfelt work grows purely
Chceš-li život volně žít, dopřej si své chvíle to, co děláš, dělej rád, prostou radost sdílej
Day by day, stone by stone build your secret slowly
Day by day you´ll grow too you´ll know heavens glory.
Den co den zas o kus dál, zvolna ujdeš míle den za dnem sám budeš růst v svaté čisté síle

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3), celou písní se střídají akordy D a A7

[D]CHCEŠ-LI [A7]BÝTI [D]V MÍRU [A7]SVÉM [D]CHCEŠ-LI [A7]CÍTIT [D]LÁS[A7]KU
gajatri.net