česká

DOBROŘEČ DUŠE MÁ HOSPODINU A CELÉ NITRO MÉ JEHO SVATÉMU JMÉNU
A NEZAPOMÍNEJ NA VŠECHNO(ŽÁDNÉ) JEHO DOBRODINÍ
ON TI VŠECHNY TVÉ NEPRAVOSTI PROMÍJÍ
ZE VŠECH NEMOCÍ UZDRAVUJE TĚLO TVÉ
TEBE KORUNUJE SVOU MILOSTÍ A SLITOVÁNÍM

Tuto písničku známe od našich kamarádů, autora zatím neznáme.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[G]DOBROŘEČ DUŠE MÁ [C]HOSPODI[D]NU
A CELÉ [G]NITRO MÉ JEHO [C]SVATÉMU JMÉ[D]NU
A [G]NEZAPOMÍNEJ NA [C]ŽÁDNÉ JEHO DOBRODI[D]
ON TI [G]VŠECHNY TVÉ [C]NEPRAVOSTI PROMÍ[D]
ZE VŠECH [G]NEMOCÍ [C]UZDRAVUJE TĚLO [D]TVÉ
TEBE [G]KORUNUJE SVOU [C]MILOSTÍ A SLITOVÁ[D]NÍM
gajatri.net