Bhadžan ke Guruovi

DŽAJA GURU OMKÁRA DŽAJA DŽAJA SADGURU OMKÁRA OM
BRAHMÁ VIŠNU SADÁ ŠIVA
HARA HARA HARA HARA MAHÁDÉVA

DŽAJA Sláva a vítězství GURU duchovnímu učiteli, který tak jako OMKÁRA, zvuk mocné mantry OM, je zdrojem celého vesmíru a je proto opravdovým duchovním učitelem SADGURU, který je BRAHMÁ Brahmou, VIŠNU Višnuem i ŠIVA Šivou, který je HARA ničitelem MAHÁDEVA(Šiva) .

Tento bhadžan znám z nahrávek bhadžanů z ášrámu Sáí Báby v Putaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[D]DŽAJA GURU OMKÁ[A]RA DŽAJA DŽAJA SADGURU OMKÁ[D]RA OM
BRAHMÁ VIŠNU
[G]SADÁ [D]ŠIVA
HARA HARA HARA HARA
[A]MAHÁDÉ[D]VA
gajatri.net