Bhadžan k Šivovi

DŽAJA SÁÍ ŠANKARA DŽAJA ABHAJANKARA
SÁMBA SADÁŠIVA ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA HÉ
DŽAJA GANGÁDHÁRA ŠAILA GIRIŠVARA
ČANDRA MAHÉŠVARA ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA HÉ

DŽAJA Sláva a vítězství ŠANKARA Šivovi(SÁÍ Sáí Bábovi)   ABHAJANKARA dárce odvahy, ten který dává nebojácnost   SÁMBA Šiva-"doprovázený Ambou, svou chotí" SADÁŠIVA věčný Šiva HARA ničitel-aspekt Šivy HÉ ó
GANGÁDHÁRA Šiva-který zachytil do svých vlasů Gangu padající z nebes ŠAILA GIRIŠVARA Šiva-pán hor, žijící v horách
ČANDRA měsíc(srpek měsíce je další atribut v Šivových vlasech připomínající Velkou Šivovu noc Šivarátrí) MAHÉŠVARA velký Pán

Tento bhadžan známe z ášrámu Sáí Báby v Puttaparti.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Dmi]DŽAJA SÁÍ ŠANKARA DŽAJA ABHAJANKARA
SÁMBA SADÁŠIVA ŠIVA HARA
[C]HÉ ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA [Dmi]
DŽAJA GANGÁDHÁRA ŠAILA GIRIŠVARA
ČANDRA MAHÉŠVARA ŠIVA HARA
[C]
ŠIVA HARA HÉ ŠIVA HARA
[Dmi][]
gajatri.net