Bhadžan od Sáí Báby

DŽANA SÉVA BINÁ SUKHA ŠÁNTI NAHÍM
HARI NÁMA BINÁ ÁNANDA NAHÍM
DŽAPA DHJÁNA BINÁ SAMJÓGA NAHÍM
PRABHU DARŠA BINÁ PRADŽŇÁNA NAHÍM
DAJÁ DHARMA BINÁ SATJA KARMA NAHÍM
BHAGAVÁN BINÁ KÓJI APANA NAHÍM
HARI NAM BINÁ PARAMÁTMA NAHÍM

"Bez služby není štěstí ani míru"
"Bez zpívání Pánova jména není blaženosti"
"Bez opakování Pánova jména a meditace není vyrovnanost"
"Bez vize Pána není plného poznání"
"Bez soucitu a dharmy není Pravda v našem konání"
"Bez Boha nemůže nikdo existovat"
"Bez Pána není Átma átmanem"

Poselství - Postavte Boha do oltáře vašeho srdce a neustále na něj meditujte. Držte se ho pevně bez ohledu na smutek, potíže a katastrofy, které vás mohou postihnout. Ty se týkají vašeho těla, ale vy nejste vaše tělo. Vlastnosti jako je hněv, závist a pýcha rozvíjíme díky styku s okolním světem. Až když se těchto vlastností zbavíme, zažijeme mír. Proto musíme začít naši duchovní cestu Pravdou a Dharmou. Když jsou Pravda a Dharma spolu, bude vládnout mír. Mír přináší lásku. Kde je mír, nemůže být nenávist. Když někoho začneme nenávidět, znamená to, že pramen lásky v našem srdci vyschnul. Když máme v srdci lásku, nezlobíme se, ani když nás někdo obviňuje.
Proto vždy následujte motto:"Miluj všechny, služ všem".
Sáí Bábá

Tento bhadžan znám z nahrávek z ášrámu Sáí Báby. Patří mezi ty, které Sáí Bábá často zpívá.

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře

[A]DŽANA SÉVA BINÁ SUKHA ŠÁNTI NAHÍM
HARI NÁMA BINÁ ÁNANDA NAHÍM
DŽAPA
[E] DHJÁNA BINÁ SAMJÓGA NA[A]HÍM
PRABHU
[E]DARŠA BINÁ PRADŽŇÁNA NAHÍM
DAJÁ
[A]DHARMA BINÁ SATJA KARMA NAHÍM
BHAGAVÁN BINÁ KÓJI APANA NAHÍM
HARI NAM BINÁ PARAMÁTMA NAHÍM
gajatri.net