védská mantra
invokace ke Ganéšovi

GANÁNÁM TVÁ GANAPATI GUM HAVÁMAHÉ
KAVIM KAVÍNÁMU PAMAŠRAVASTAMAM
DŽJÉŠTHARÁDŽAM BRAHMÁNÁM
BRAHMANASPATA ÁNAš ŠRNVANÚTI BHIH SÍDA SÁDANAM
PRANÓ DEVÍ SARASVATÍ VÁDŽEBHIRVÁDŽINÍVATÍ DHÍNÁMA VITRAJAVATU
GANEŠÁJA NAMAHA SARASVATJAÍ NAMAHA ŠRÍ GURUBHJO NAMAHA
HARI HI OM

Ganánám, jak se nazývá tato védská mantra, je úvodním zpěvem ke Ganéšovi.
"Modlíme se k tobě, Pánu Ganů(služebníci Šivy, obyvatelé podzemních říší, duchové atd.), který jsi nejmoudřejší mezi moudrými, kdo odstraňuješ všechny překážky. Ganéša nemá žádné srovnání. Jsi nejpovolanějším Pánem védských manter. Jsi vládcem vládců. Jsi brahmou, který vyslyší naši modlitbu. Zveme Ganéšu, aby navštívil náš domov, byl nám užitečný a aby se v našem domě usídlil.
Vzýváme Sarasvatí, Bohyni řeči. Nechť je námi potěšena a podněcuje naši inteligenci(abychom správně recitovali chvalozpěvy). Poklona Ganéšovi, Sarasvatí a Guruovi. Nechť je mír, mír, mír."

Tento text je známá a často recitovaná invokace ke Ganéšovi, oslovující též Bohyni Sarasvatí a Gurua-duchovního učitele. Jako védská mantra se recituje s danou intonací a výslovností. Tu jsme se naučili na védickém workshopu od bráhmána Anila Kumára z Německa.

Nahrávka ze zpívání (live record)


recitace
obrazně vyznačena intonace(nížší je nízký, vyšší je vyš a dvakrát výš je dvakrát výš vyzpíváno, základní tón je podtržený)
  
  OM GANÁNÁÁM TVÁ GANAPATI GUM HAVÁMAHÉ 
 
  KAVIM KAMU PAMAŠRAVASTAMAM
  
  DŽJÉŠTHADŽAM BRAHMÁNÁM 
  
  BRAHMANASPATA ÁNAš ŠRNVATI BHIH DA DANAM
  
  PRA DEVÍ SARASVA DŽEBHIRDŽIVATÍ
  
  DHÍMA VITRAJAVATU 
  
  GANEŠÁJA NAMAHA 
  
  SARASVATJAÍ NAMAHA
  
  ŠRÍ GURUBHJO NAMAHA
  
  HARI HI OM  
  
gajatri.net