"anglická" a "česká"

GOD AND ME ME AND GOD ARE ONE
WE ARE ONE
BŮH A JÁ JÁ A BŮH JSME JEDNÍM BŮH A JÁ JÁ A BŮH JSME VŠÍM

Bůh a já já a Bůh jsme Jedním.

Poselství - Jak člověk pokračuje v odevzdávání se z fáze "já jsem tvůj" (thavaj váham) k fázi "ty jsi můj" (mamajva thvam) a poté k "ty a já jsme jedno" (thvame váham), získává oddaný postupně oddanost, která ho učiní neoddělitelnou od Boha, kterou nazýváme avibhakta bhakti. V této fázi se oddaný už nedokáže sebezapřít a proto se celý nabízí Bohu, to dokonává odevzdání. Tato fáze "ty jsi já" je založena na uvědomění si, že vše je Pán sám, nic jiného. Dokud přetrvává vědomí těla, je oddaný sluhou Pána, Boha. Dokud člověk cítí oddělenost od ostatních lidí, je tam vědomí těla. Když člověk pokračuje za omezení těla, za omezení "já" a "můj", poté už tam není žádná další oddělenost. Oddaný a Bhagaván jsou jeden a týž. V Ramajáně Hanumán dosáhl třetího stupně pomocí oddanosti.
Sáí Bábá   Gítaváhiní, kap. 3

Tuto písničku jsem objevil na internetu, kde ji zpívá Snatam Kaur na začátku ještě s tímto textem.
I'M CALLING ALL THE ANGLES   I'M CALLING OH SWEET GOD
I'M CALLING ON ALL THE MASTERS OF EVERY FAITH
I'M CALLING ON ALL THE ANGELS IN THE SKY
I'M CALLING ON SWEET MOTHER EARTH   I'M CALLING ON YOU GOD

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1-3)(častěji hrajeme od C bez kapo.)

[C]GOD AND ME ME AND GOD ARE [Ami]ONE [F]GOD AND ME ME AND GOD ARE [C]ONE [(G)] 

gajatri.net