"česká"

HALLELUJA HALLELUJA HALLELUJA HALLELUJA
BŮH AŤ S NÁMI PÍSEŇ ZPÍVÁ POŽEHNÁNÍ SVĚT AŤ ZÍSKÁ

HALLELUJA - chvalte Boha, oslavujte Boha, vzývejte Boha
Halleluja je spojení dvou slov LE-HALEL a JAH
JAH je zkatka JAHVE, které míní v hebrejštině Boha(Pána, Hospodina) a je považováno za jedno z jeho jmen. Také se píše ve zkratce JHWH.
HALLELU či HALLE LU potom podle různých překladů bývá spojováno s výše zmíněnými slovesy a to v budoucím čase.
ALLELUIA je potom latinská podoba z níž přešla česká ALELUJA.

Poselství - HALLELUJAH-Chvalte Pána! Jak výstižné je toto zvolání.
Duchovní učitelé z celého světa od věky věků nám radí-vzývejte jméno Pána. Je s podivem, že je na světě stále tolik lidí, kteří tak prosté větě nerozumí a jména Boží jsou pro ně "nevyslovitelná".
Opusťme naivní představu, že existuje jen jedna pravá cesta, jen jedno pravé náboženství. Cožpak v dnešní době, kdy se každý(kdo chce) dozví o všem vše co potřebuje, může ještě vskvétat představa oné nadřazenosti. Cožpak není zcela zřejmé, že naši předci ve všech světadílech nezávisle na sobě hledali a nacházeli odpovědi na otázky smyslu vlastní existence. Cožpak slova Bůh, Alláh, Jahve, Íšvara a další, která vyjadřují Absolutno, Pravdu a čirou existenci mohou být každá o nějakém jiném absolutnu.
Jen zastřenost může člověka svést na tak úzkou kolej.
A proto HALLELUJAH! Chvalme Pána všech, chvalme Boha v nás všech a Bůh ať s námi píseň zpívá...
Když pochopíme odvěké hledání jedinců z celého světa jako jednu jedinou touhu po Poznání, jistě nepromarníme čas svého života a vydáme se k Pravdě s o to více úsilím a nadšením. Ať už po té či jiné cestě. To dlužíme svým předkům.

Tuto písničku, respektive melodii znám z videokazety PURE LOVE, kterou jsme si koupili v ášrámu Sáí Báby v Indii. Písnička tam má ještě anglický text, ten šlo ale obtížně odposlouchat a tak vznikla česká slovíčka a z původních slov zůstalo opakování Halleluja.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře

[A]HALLELUJA HALLE[D]LUJA HALLE[E]LUJA HALLE[D]LU[A]JA
[A]BŮH AŤ S NÁMI PÍSEŇ [D]ZPÍVÁ POŽEH[E]NÁNÍ SVĚT AŤ [D][A]SKÁ
gajatri.net