Naše vlastní píseň
Mantra k Višnuovi

OM NAMO NÁRÁJENÁJA
LAKŠMÍ NÁRÁJEN
RADHÁ KRIŠNA SÍTÁ RÁMA
OM NAMO

Uctivě zdravíme a klaníme se Nárájenovi
NÁRÁJENA je Višnu, udržující aspekt božství, který je přítomen v každém člověku. NÁRA je člověk a AJANA míní toho kdo je bez konce, kdo je věčný. NÁRÁJENA je Bůh, ten který sídlí v každém člověku.
NÁRÁJENA je také spojován s vyobrazením Višnua "na vodách", "na oceánu světa". NÁRÁ je spojováno s elementem vody, která je pro Višnua charakteristickým vyjádřením, neb voda je přítomna jako udržující síla ve všech bytostech.

Naše píseň z kraje roku 2024.

Nahrávka ze zpívání

akordy ke kytaře

[D]OM NAMO NÁRÁJENÁJA [Hmi]OM NAMO NÁRÁJENÁJA
[G]OM NAMO NÁRÁJENÁJA [A]OM NAMO NÁRÁJENÁJA....
gajatri.net