Mantra

OMKÁRAM BINDU SAMJUKTAM
NITJAM DHJÁJANTI JÓGINAHA
KÁMADAM MÓKŠADAM ČAIVA
OMKÁRÁJA NAMÓ NAMAHA

OMKÁRAM zvuk om slabika om BINDU tečka v grafickém znaku Pranavy, která symbolizuje Boha, Absolutno a zdroj všeho SAMJUKTAM soustředit se, stát se jedním s, sjednotit se NITJAM od věky věků DHJÁJANTI meditují JÓGINAHA ti kdo praktikují jógu KÁMADAM ukončí touhy MÓKŠADAM vysvobodí ČAIVA vskutku OMKÁRÁJA NAMÓ NAMAHA uctivé pozdravení poklonění zvuku OM

Poselství - Mantra OM představuje to nejzákladnější v nás, nejhlubší nitro, zdroj veškerého života. Vyzývá k opravdovému ponoření se do nejhlubších stavů vědomí. Tak jako vždy činili mudrci ve všech dobách, ujměme se i my této příležitosti a neprováhejme svůj nynější život.

Tato mantra je často k poslechu na mnoha CD. Já ji znám z CD Chants od Raviho Šankara. Je k slyšení v mnoha verzích, které se melodií příliš neliší. My tuto mantru využíváme jako mantru kterou zpíváme před delším zpívání samotné mantry OM.Tato mantra je součástí Šiva Šadakšar stótry, stótry o šesti slabikách OM-NA-MA-ŠI-VA-JA.

Šiva Šadakšar Stotra

Omkaram bindu samjuktam nitjam dhjajanti joginah
Kámadam mókšadam čaiva Omkárája namo namaha

Namanti rišajó dévaha namantjapsarasanganáha
Nara namanti dévéšam nakárája namo namaha
(Pozdrav slabice NA, která je uctívána božskými mudrci, i nebeské víly Apsaras ji recitují, člověk ji obřadně uctívá)

Mahádévam mahátmánam mahádhjánam parájanam
Mahá pápa haram dévam makárája namo namaha
(Pozdrav slabice MA, která je uctívána Velkými Bohy, velkými dušemi, s úctou se nad ní medituje a čte, která odstraňuje všechny hříchy)

Šivam šántam džagannatham lokanugraha kárakam
Šivameka padam nitjam šikárája namo namaha
(Pozdrav slabice ŠI, která je Šivou, který žehná a dává mír celému vesmíru, a který je Věčným, Nekonečným

Váhanam vrišabho jasja vasuki kantha bhúšanam
Váme šakti dharam dévam vakárája namo namaha
(Pozdrav slabice VA, která je Šivou, který jezdí na Býku Nandinovi, má kolem krku hada Vásukiho a v levé ruce objímá Bohyni Šakti)

Jatra jatra sthito dévaha sarva vjápi mahéšvaraha
Jó guru sarva dévanam jakárája namo namaha
(Pozdrav slabice JA, která je Šivou, který dlí na všech místech a tak je každá cesta posvátná pouť, ..který zahrnuje veškerý prostor, ..který je učitelem všech Bohů)

závěr:
Šadakšaramidham stótram ja padet Šiva Sannidhou
Šivalókamavapnoti Šivena Saha modathe
Kdož recituje tuto Šadakšara stótru (stótru o šesti slabikách) před tváří Boha Šivy, ten dosáhne Jeho království a navždy s ním bude šťastný)

Nápěv (tune)

akordy ke kytaře
kapo (1-2)
ve verzi kterou hrajeme se osvědčilo střídání akordu D a prázdných strun *
[D]OMKÁRAM BINDU SAMJUKTAM
[*]NITJAM DHJÁJANTI JÓGINAHA
[D]KÁMADAM MÓKŠADAM ČAIVA
[*]OMKÁRAJA NA[D]MÓ NAMAHA
gajatri.net