Bhadžan k Tathátovi

OM NAMO DŽAGADAMBÉ DŽJÓTI RÚPÁJA
(OM) AMBA SVARÚPA DHARMA SVARÚPA TATHÁTA BÓDHÁJA

DŽAGADAMBÉ Vesmírná Matka DŽJÓTI RÚPÁJA vtělení světla AMBA SVARÚPA vtělení Matky DHARMA SVARÚPA vtělení Dharmy TATHÁTA BÓDHÁJA mistr Tatháta

Tuto píseň známe od Lukáše a Jany Vídenských (z CD-TATHATA NAMA OM )

Nahrávka ze zpívání (live record)

Ukázka z CD

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[Dmi]OM NA[C]MO [Dmi]DŽAGADAM[C] [Dmi]DŽJÓTI [C]RÚPÁ[Dmi]JA
[Dmi]AMBA SVARÚPA [C]DHARMA SVARÚPA TATHÁTA BÓDHÁ[Dmi]JA
gajatri.net