Naše vlastní píseň(2. a 3.verze)
Mantra k Višnuovi

OM NAMO NÁRÁJENÁJA
OM NAMO NÁRÁJENÁ

Uctivě zdravíme a klaníme se Nárájenovi
NÁRÁJENA je Višnu, udržující aspekt božství, který je přítomen v každém člověku. NÁRA je člověk a AJANA míní toho kdo je bez konce, kdo je věčný. NÁRÁJENA je Bůh, ten který sídlí v každém člověku.
NÁRÁJENA je také spojován s vyobrazením Višnua "na vodách", "na oceánu světa". NÁRÁ je spojováno s elementem vody, která je pro Višnua charakteristickým vyjádřením, neb voda je přítomna jako udržující síla ve všech bytostech.
NÁRA A NÁRÁJENA byli také dva mudrci, kteří konali veliké pokání v Himálájích pro blaho celého světa v místě zvaném Badrináth. Krišna sdělil Ardžunovi, že v předchozím vtělení to byli právě oni dva. Výsledkem jejich pokání je zajisté klenot v podobě Bhagavadgíty.

Poselství - NÁRÁJENA - Pán vod(NARAM) je skutečně v každém z nás. Důkazem budiž naše oči(NAJANA).
Pán je získáván v slzách kajícnosti a touhy po Pravdě
a odměňuje nás slzami radosti.

Nechť nám slzy radosti stékají po tvářích, při prožití jednoty s božstvím.
OM NAMO NÁRÁJENÁJA

1.verze této mantry je z CD MantryII od Ivo Sedláčka. Druhá(2006) a třetí(2017) verze je vlastní melodie a čtvrtá je dle způsobu védských zpěvů a často jí přidáváme na konec ostatních verzí.

Poznámka:Při psaní této stránky jsem dlouho hledal jak je to s výslovností slova NÁRÁJENÁ. Zda platí NÁRÁJENA či NÁRÁJANA. Na většině nahrávek je slyšet E ve slově NÁRÁJENA. Dle ale všech příruček se správně píše NÁRÁJANA. Jde spíše o takový akcent. Podobně je mnoho slovíček v hindštině, kde se také místo A říká E. Například i známé DŽAJ a DŽEJ. Vzhledem k neovlivnění významu slova i k již naučené výslovnosti používáme NÁRÁJENA. (Jeden brahmán mě později vysvětloval, že jde o slabiky Ná rá j na. To j jako by bylo vyřčeno samostatně, a opravdu to potom zní spíše jako e.)

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

2.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)3.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

4.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
1.verze   z CD od Ivo Sedláčka "Mantry 2"   *=bez akordu
[D]OM NAMO NÁRÁ[1]JENÁ[D]JA
[2]OM [3]NA[2]MO [3][2][*]JE[3][2]JA
2.verze   naše melodie  *=bez akordu
[D]OM [*]NA[D]MO [*][D][*]JE[D][*]JA
[D]OM [*]NA[D]MO [*][D][*]JE[D]
3.verze   naše melodie  *= v A se nedrží struna h.
[A]OM NAMO NÁ[*]RÁJENÁJA
4.verze
[D]OM NAMO NÁRÁJE[Es][D]JA
1                       2                       3                       Es
gajatri.net