Naše vlastní píseň
Mantra k Sáí Bábovi

OM SÁÍ RÁM
OM NAMAH ŠIVÁJA     OM NAMO NARÁJENA

OM SÁÍ RÁM je tradiční pozdrav používaný v ašrámu Sáí Báby a hojně užívaný jeho oddanými. Je tak také mantrou ve které se spojují OM jako prazvuk vesmíru se SÁÍ jako Pravdou v roli božské Matky a RÁM jako energií přinášející požehnání a uspokojení(RÁM jako RAMATÉ-těšit).

Poselství - Velmi častým pojednáním v promluvách od Sáí Báby je rozprava o sebedůvěře. Svámí říká, že ono "sebe" v sebedůvěře je a má být skutečné Já. To Já, které je nepostřehnutelné smysly. Máme v sobě vyvinout velkou a nezlomnou sebedůvěru. Důvěru v božské v nás. Je vlastně s podivem, že jsme často ochotni uvěřit tomu co jiní píší a hlásají, ale sami sobě nejsme schopni věřit.
A proto kdo slyš, důvěřuj ve své skutečné Já!
Já je vlastně největším důkazem všudypřítomného Boha. A co je to vlastně důvěra? Vychází zajisté ze slova víra, tedy věřit. Uvěřit v božství uvnitř. Uvěřme tomu, že od této chvíle dostaname sílu na naše úkoly, že dostaneme odpovědi na naše otázky, uvěřme tomu, že od této chvíle bude vše co nás potká, poselstvím od Boha. V tomto kontextu je vlastně sebedůvěra odevzdáním se. Pakliže důvěřujeme v božskou ochranu, potom je sebedůvěra i odevzdaností. K takové sebedůvěře samozřejmě nepatří méněcenost ani nadřazenost. Však tyto samy zmizí v tichu odevzdání. Opakujme Já Sám, Já sám a bude z toho jásám! Jásejme(zasejme Já), radujme se a potěšujme, nechť si zasloužíme oslovení Rám-ten který těší.
Ponořme se v ticho OM, uvěřme v božství SÁÍ a buďme blažení a potěšujme RÁM.
OM SÁÍ RÁM

V této jednoduché ale silné melodii(vlastní-2006) zpíváme další mantry OM NAMAH ŠIVÁJA a OM NAMO NÁRÁJENA, a někdy i další, třeba ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM.

Nahrávka ze zpívání (live record)

Nápěv - tune

akordy ke kytaře
kapo (1-3)

[D]OM [D*]SÁÍ [D][D*]M
D*
3.jpg, 3,7kB
gajatri.net