Mantra a modlitba

OM SARVÉ BHAVANTU SUKHINAHA
SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁ(HA)
SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU
MÁ KASČID DUKHABÁG BHAVET

"Šánti mantra" a modlitba za blaho pro všechny
Nechť jsou všechny SARVE bytosti BHAVANTU šťastné SUKHINAHA, nechť jsou "neklamáni Májou" NIRÁMAJA (bez Máji;MÁJA-klam,zdání,iluze tohoto světa), nechť všichni vidí PAŠJANTI dobro BHADRAM, nechť nikdo MÁ KASČID netrpí (DUKHA-utrpení).

Poselství - Přejme si aby byli všichni šťastní. Nenechme se oklamat Májou, iluzí tohoto světa. Tento svět patří do "projeveného". Naše skutečnost je však "neprojevená". V neprojeveném, v tom co je skryté za vnímáním smysly, je skryto opravdové štěstí, pravá skutečnost, skutečná svoboda. Osvobodíme-li se od "Máji", uvidíme všude Dobro a nebudeme již více trpět. Půjdeme-li zpětně po řádcích této mantry, vydejme se odstranit utrpení DUKHA pomocí vidění Dobra BHADRAM ve všem a odpoutáním se od klamu MÁJA. Tak získáme štěstí SUKHA.

Tradiční modlitba za blaho všech. Melodii známe z CD "Medicine Buddha".

Nahrávka ze zpívání (live record)

Recitatce - chant

akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Emi]OM SARVÉ BHAVANTU [Ami]SUKHINAHA [D]SARVÉ SANTU NI[C]RÁMA[H7]
[Emi]SARVÉ BHADRÁNI [Ami]PAŠJANTU [D]MÁ KAS[C]ČID DUKHA[D]BÁG [Emi]BHAVET
gajatri.net