Naše vlastní píseň

SÁÍ NÁRÁJENA

SÁÍ NÁRÁJENA
BŮH JE V NÁS V KAŽDÉM Z NÁS
BŮH JSI TY A BŮH JSEM JÁ
OM NAMO NÁRÁJENA

SÁÍ je zde SÁÍ BÁBÁ. Sáí rovněž míní Sa(kořen slova Sat-pravda,bytí)+ženská koncovka í, tedy Božskou Matku. NÁRÁJENA(jméno malého Sáího-Satja Nárájena Rádžu) je potom jméno, mínící boží všudypřítomnost, konkrétně přítomnost v každém člověku(NÁRÁ). OM NAMÓ NÁRÁJENA je potom samostatná mantra, ve které uctivě zdravíme Nárájena. Český text je tedy také překladem této písně.

Poselství - SÁÍ, "See-Dívej se Allways-vždy Insight-dovnitř" a uzříš Božské v každé bytosti. Tak jednou bylo popsáno Sáího jméno. Buďme vděční za učitele, kteří nás učí Pravdu a následujme jejich učení. Svámí učí správnému používání smyslů. Oči mají zřít božské ve všem. Uši mají všude naslouchat Pravdě a vyhýbat se lžím. Jazyk má vychutnávat sladkost Pánova jména. Nos má cítit jemnou vůni oddaností zapálených vonných tyčinek a hmat ať je ve stálém dotyku ve službě božskému. Obraťme tedy pozornost všech smyslů dovnitř a uzříme že Bůh je v nás, v každém z nás.
OM SÁÍ RÁM

Tahle píseň vznikla na jaře 2008 nejprve jako krásná melodie s neznatelným střídáním dvou akordů, která měla zprvu pouze text SÁÍ NÁRÁJENA, ale časem k ní přibyl i český text a mantra OM NAMO NÁRÁJENA. Postupně píseň rostla a dnes je jednou z našich nejoblíbenějších.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (1)

[C*]SÁÍ NÁRÁJENA [G*]SÁÍ NÁRÁJENA
[C*]BŮH JE V NÁS V KAŽDÉM Z NÁS [G*]BŮH JSI TY A BŮH JSEM JÁ
[C*]OM NAMO NÁRÁJENA [G*]OM NAMO NÁRÁJENA
             C*                    G*
gajatri.net