Mantra (text od Adi Šankaračárji)

SATSANGATVÉ NISANGATVAM NISANGATVÉ NIRMOHATVAM
NIRMOHATVÉ NIŠČALATATVAM NIŠČALATATVÉ DŽÍVANMUKTI

HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ
HARÉ KRIŠNA HARÉ KRIŠNA KRIŠNA KRIŠNA HARÉ HARÉ

"Dobrá společnost(SATSANG) vede k nepřipoutanosti(NISSANG)
nepřipoutanost zbavuje člověka klamu(MÓHA)
osvobození od klamu vede ke stálosti mysli(NIŠČALA)
stálost mysli uděluje osvobození.(MUKTI)"

Poselství - Vypráví se že Šankaračárja složil tuto báseň v městě Váránási. Zaslechl učitele gramatiky jak vyučuje své žáky. Šankaračárja jej přerušil slovy:
"Bhadža Govindam, bhadža Govindam, bhadža Govindam múdhamaté.
Zpívej Govindovo jméno, ó, pošetilý člověče.
Samprápté sannihité kálé nahi nahi rakšati dukrnkarané.
Pravidla gramatiky ti na pomoc nepřijdou, až se přiblíží konec.
"
Šankaračárja tak nabádal k upnutí se k Pravdě. Aby člověk neulpěl na svých činnostech. Není to tak, že by člověk neměl nic konat, ale měl by mít stále na mysli skutečnost, aby nezůstal natolik připoutaný a pohlcený svou prací, že na Pravdu zapomene.
A proto buďme stále bdělí a pozorní. I když konáme bohulibou činnost, i když zpíváme, meditujeme, nezapomínejme vše odevzdat.
Nechť je tomu nápomocna dobrá společnost. Dobrá společnost je ta, která vede k nepřipoutanosti. Takovou navštěvujme a hledejme.
Bůh je zajisté skvělým, ba přímo nejlepším společníkem. A jak jej oslovit? No přeci:
Bhadža Govindam Bhadža Govindam

Tento text(Satsangatve....Džívanmukti) je 9.verš z Šankaračárjovi básně Bhadža Govindam. Mantra Hare Ráma Hare Krišna nepatří ke stejnému dílu, ale významově to je v pořádku. V této melodii i s přidanou mantrou jsem se tuto píseň naučil z video nahrávek Sáí Sings(Sáí Bábá zpívá).

Nahrávka ze zpívání (live record)

akordy ke kytaře
kapo (0-2)

[(A)]   SATSANGA[G]TVÉ [D]NISANGATVAM NISANGA[A]TVÉ [G]NIRMOHA[A]TVAM
gajatri.net