slovenské

MILUJEM ŤA ODPÚŠŤAM TI
MOJA DUŠA VZÝVÁ TEBA
NAUČ MA PRAVDA S TEBOU..
NIECHAJ RIEKU TIECŤ
PODÁVÁM TI PODÁVÁM
POĎME BYŤ KRÁSOU..
POSVÄŤ MA LÁSKOU..
PROSÍME ŤA BOŽE
STROMY VYSOKÉ
TOTO JE MOJE TELO
VĎAKA MATKA
ŽIVA

gajatri.net