"slovenská"

TOTO JE MOJE TELO EUCHARISTIA
TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI EUCHARISTIA
TO TELO JSI TY TO TELO SOM JA
TO TELO SME MY EUCHARISTIA

Eucharistií se nazývá rituál z mnoha církví a křesťanských společenství, při kterém se zpřítomňuje Kristus ve formě chleba a vína, jako Jeho tělo a krev. Tento rituál vychází z příběhu poslední večeře páně.
Slovo eucharistie pochází z řečtiny a znamená "dobré poděkování", "díkuvzdání".

Více o Eucharistii v tomto článku

Poselství - Nechť rituál eucharistie otevírá brány božství. Nechť přijímaný chléb je poslední večeří starého vnímání, nechť víno smyje vše co bylo a mysl ať je připravena pro příchod Krista. Chopme se kříže a ukřižujme své malé já. Odpusťme všem i sobě a nechme vstoupit Pána do svého srdce. Vzdejme dík za tuto možnost. Poděkujme že jako lidské bytosti jsme vždy mohli, můžeme a budeme moci naplnit svůj život opravdovým posláním. TO TELO JSME MY

Tuto písničku jsme se naučili od Stanka a slovenských kamarádů při zpíváních v ášrámu u Matky Lasany. Stano ji někde kdesi slyšel zpívanou s více hlasy, není si také jist hlavní melodií. Píše že některými knězi je tato písnička i "zakázaná" pro nevhodný text. Vhodnější text bychom si myslím "my co nemáme víru jako problém" stěží hledali. Tato píseň má sílu "až běhá mráz po zádech" a když jsme ji slyšeli poprvé zpívanou dvojhlasně Stanem a Jožou, byl to velmi, velmi silný zážitek.

Nahrávka ze zpívání (live record)akordy ke kytaře
(kapo 1-2)

[Ami]TOTO JE MOJE [F]TELO [G]EUCHARIS[Ami]TIA
[Ami]TOTO JE JE KALICH MOJEJ [F]KRVI [G]EUCHARIS[Ami]TIA
[Ami]TO TELO JSI [F]TY [G]TO TELO SOM [Ami]JA
[Ami]TO TELO SME [F]MY [G]EUCHARIS[Ami]TIA
gajatri.net