Gájatrí a Gájatrí mantra

Slovo Gájatrí jsou dvě slova gajantam a trajate a míní záštitu toho, kdo recituje slovo Gájatrí, tedy toho, kdo ctí Gájatrí, ať už v podobě Bohyně, která je popisována jako Matka Véd, či jako samotnou Gájatrí mantru, jednu z nejstarších a nejposvátnějších manter.
Bohyně Gájatrí i Gájatrí mantra jsou v pravdě jednou a toutéž. Bohyně Gájatrí je vlastně takovou personifikací Gájatrí mantry.

Gájatrí je považována za "Vedasara-esenci Véd". Véda znamená vědění, a mantra Gájatrí podporuje a zostří schopnost intelektu. Nepochybně i Mahávákji nebo-li čtyři hlavní prohlášení z véd jsou obsaženy v této mantře. Tak Gájatrí mantra je jako třetí oko, které odhalí vnitřní vizi, jíž si můžeme uvědomit božství." Sai Baba[20-6- 1977]

Gájatrí mantra pochází z Véd. Ve své původní podobě je bez první věty. OM BHUR BHUVAH SVAHA. Ta slouží jako takový průvodce k samotné Gájatrí. Gájatrí mantru tedy známe v této podobě.

OM BHUR BHUVAH SVAHA
TAT SAVITUR VARENJAM
BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI
DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

Meditujme o OM, božském prazvuku, z něhož povstává země(BHUR), nebe(BHUVAH) a vesmír(SVAHA). Uctívejme(VARENJAM) čisté božské bytí(TAT), které věčně září jako slunce(SAVITUR). Meditujme(DHÍMAHI) o tomto zářivém Světle Božím (BHARGÓ DÉVASJA), které rozptyluje všechnu temnotu. Vroucně prosíme, nechť toto Světlo osvítí náš intelekt.(DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT)
Na konci se obvykle zpívá "Šánti mantra" - OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI, tedy - Mír, Mír, Mír - Nechť mír vstoupí do všech úrovní bytí.


Je známa také Púrna Gájatrí, tedy úplná Gájatrí mantra, která se také nazývá Savita namaskár (pozdrav Savitarovi-Slunci,božskému světlu).

OM BHUR (Země a fyzické tělo)
OM BHUVAH (Atmosféra a prána)
OM SVAHA (Nebe a mysl)
OM MAHAH (Vědomí)
OM DŽANAH (Místo zrodu a blaženosti)
OM TAPAH (Energie vědomí)
OM SATJAM (Absolutno)

OM TAT SAVITUR VARENJAM BHARGÓ DÉVASJA DHÍMAHI DHIJÓ JO NAH PRAČÓDAJÁT

OM ÁPO DŽÓTI RASÓ MRITAM BRAHMA BHUR BHUVAH SVAR OM
Závěrečný verš míní : "Tak proud světla nesmrtelného Božství naplní celou naši bytost".

Gájatrí je také název pro "metrum" při recitaci manter, určující počet slabik a přednes mantry. Existují tak Gájatrí mantry k jednotlivým božstvům. Viz : Gájatrí mantry , vlevo nahoře.

Gájatrí v sanskrtu

gajatri.net