GANÉŠA
Ganéša, Ganapati, Vinájaka, Vignéšvara, to jsou různá jména pro oblíbenou postavu Boha se sloní hlavou. Jako syn Šivy a Párvatí se objevuje v hinduistické mytologii a představuje boha inteligence, který nám dává schopnost rozlišovat mezi správným a nesprávným a je proto také znám, jako odstraňovatel překážek(Vignéšvara).


Ganéša je Pán první kořenové čakry a jejích energií. Zastupuje energii země a zároveň je nazýván PRANAVA SVARÚPA, tedy vtělením mantry OM. Ganéša je tedy potom ten, kdo nás vede přímo ke svému otci. Šiva je totiž ten, který zastupuje sedmou, korunní čakru i mantru OM. Jinými slovy intelekt(Ganéša), jako dítě absolutna(Šivy), nás vede k absolutnu. Usměrňuje naši cestu přímo k cíli.
Intelekt v latině míní In-vnitřní telect-komunikaci. Je tedy nástrojem pomocí jehož jsme schopni uvažovat a rozlišovat. Tato komunikace probíhá mezi rozumem a vědomím, mezi já a Já, mezi projeveným a neprojeveným. Člověk by měl před každou činností uctít Ganéšu, což znamená nejprve uvažovat a poté jednat.

Ganéša je Gana a Íša,nebo Pati=Pán. Tedy Pán Ganů. Ganové jsou zástupy služebníků Šivy, mezi něž se zařazují obyvatelé podzemí a různí duchové(Bhúta). Ganové se popisují také jako božské síly uvnitř i vně lidského těla. Ganéša ja tak ten, kdo není ovládán těmito silami, ale ten kdo jim vládne. I proto byl ustanoven ostatními Bohy jako první k uctívání a je tak nejblíže k lidem. Je popisován jako „prathama vandana“-božstvo, které by mělo být uctíváno jako první.
I zde vidíme souvislost mezi intelektem, nástrojem rozlišovací schopnosti a jeho prvořadosti na cestě k Poznání.

Ganéša je díky všem těmto atributům tolik oblíbený a nenajdeme nejen u hinduistů domácnost bez sošky Ganéšy či obřad bez úvodní mantry a modlitby ke Ganéšovi.
Nejčastější modlitbou ke Ganéšovi je Šuklámbara..., či Šrí Vakratundája

Ganéša tedy odstraňuje všechny špatné vlastnosti, špatné praktiky a špatné myšlenky v člověku a vštěpuje dobré vlastnosti, dobré chování a dobré myšlenky. Bez moudrého rozlišování nelze s užitkem používat žádnou dovednost nebo sílu. Musíme vědět jak používat například oheň nebo elektřinu a nakolik nám jako nástroje mohou sloužit pro naše potřeby. Lidské smysly jsou také jako oheň: musí být pod stálou kontrolou a pozorností. Žádné uctívání nemůže přinést úspěch, pokud srdce není čisté a smysly nejsou ovládnuté.

gajatri.net