Rádha je nejčastěji zobrazovanou družkou Krišny. Byla jednou z mnoha pastýřek "Gopí", které se vyznačovaly hlubokou oddaností a láskou ke Krišnovi "Gopálovi". Rádha nad všemi ostatními Gopikami vyčnívala a byla Krišnovi nejmilejší. Rádha se tak považuje za vtělení Bohyně Lakšmí, Višnuovi choti. Rádha není Krišnovi manželkou, jako Sítá pro Rámu, nýbrž Krišna je jejím "milencem". Rádha byla vdanou ženou podobně jako většina Gopik. Jejich láska ke Krišnovi by měla být nazýrána jako touha duše po Bohu. Krišna, jako každá velká duchovní osobnost, vyzařoval auru božství, která přitahovala všechny duše toužící po splynutí se svým zdrojem. Tak to nebyly jen Gopiky, ale celá vesnička Gokul, která mladého Krišnu zbožňovala. Rádha je za všechny symbolem Bhakti jógy - cesty oddanosti.

Krišna, který se všeobecně považuje za avatára a za osmé vtělení Boha Višnua, žil v době před 5000 lety. Tak jako se Ráma považuje za vtělení Pravdy a Dharmy, Krišna je potom považován za vtělení Lásky a Míru - Prémasvarúpa a Šántisvarúpa. Jeho narození předpověděl "hlas z nebes", když prorokoval smrt krutého Krále Kansy z rukou osmého syna jeho sestry Dévakí. Dévakí a její manžel Vásudeva, drženi v žaláři pod palácem Kansy, prožívali jedno neštěstí za druhým, když krutý vladař nemilosrdně zabíjel každé dítě, které se jim narodilo. Zázrakem, který se udál při narození Krišny, započalo slavné období - Bála Krišna Líla - Božské hry malého Krišny.

Při jeho narození se sama otevřela vrata vězení, okovy spadly z rukou Vasudévy, stráž usnula hlubokým spánkem. Božský hlas vedl Vásudevu do vesničky Gokul k jeho bratranci Nandovi a jeho ženě Jašódě. Ti potom vychovávali malého Krišnu, který pronásledován Kansou neustále odvracel jeho nástrahy do doby než mladý Krišna Kansu zabil přímo v jeho paláci v Madhuře. Krišna poté vládl v Madhuře.

Jeho další příběh nalezneme v Bhagavatě a v Mahábháratě. Nejznámějším a nejcenějším dílem je potom Krišnova rozprava s Ardžunou na bitevním poli v Písni vznešeného, v Bhagavadgítě. Ta je zajisté tím největším pokladem, který Krišna přinesl lidstvu.

gajatri.net