SATJA SÁÍ BÁBÁ

Sáí Bábá byl donedávna žijící avatár. Jako Satja Nárájena Rádžu se narodil 23. listopadu 1926 ve vesnici Puttaparthi v jižní Indii. Ve svých čtrnácti letech oznámil své rodině, že ho volají Jeho oddaní. Oznámil, že je reinkarnací Sáí Báby ze Širdí a od té doby je znám jako Satja Sáí Bábá. Žil po většinu času v ašrámu Prašánti Nilajam v Puttaparti v Jižní Indii severně od Bangalore, kam za ním přijíždí stále velké množství lidí. V této době jsou všichni zvědaví, kdy a jak se objeví Préma Bábá, třetí "Bábá" v pořadí. Je možné, že tak jako někteří oddaní Širdí Báby nepřijali Sáího za svého učitele, i nový Préma Bábá nemusí ladit nynějšímu Sáí oddanému. No uvidíme, uslyšíme.
Učení
Sáí Bábá nehlásal žádné nové náboženství, naopak spojuje všechna náboženství v jedno. V jeho učení se tak objevují známé pravdy a příběhy, které v jeho podání ještě více vynikají. V Jeho ašrámu v Puttaparti, Brindávánu a v Kodaikanalu jste se tak mohli potkat s lidmi z celého světa a z různých duchovních kultur. Všichni pod jednou střechou.
   Slovo Educare, se stalo často opakovaným tématem. Míní vzdělání o lidských hodnotách. Sáí dbal, aby se školství zaměřilo nejenom na světské vzdělání, ale ruku v ruce se vzděláním duchovním. Jeho slova jsou:"Výsledkem vzdělávání musí být charakter. Bez charakteru jsou veškeré ostatní hmotné statky bez užitku."

"Hmotné skutky"
Svámího Matka si pro rodnou vesničku přála školu, nemocnici a pitnou vodu. To vše, aby nemuseli vesničané trpět při cestování do vzdálených míst. Netušila, že do malé vesničky Puttaparti, se bude hrnout tak veliké množství lidí. Sáí je dnes znám pro vybudované projekty na přívod pitné vody do mnoha oblastí v Indii. Svámího školy mají nejen v Indii jedno z nejlepších jmen. Nemluvě o kvalitních nemocnicích, kde se bezplatně hospitalizuje.

Osobní zkušenost
Pozornému čtenáři těchto stránek neunikne, že se na Sáího často obracím. Je mi srdci nejbližší, avšak Ráma, Krišna, Buddha, Ježíš a další postavy z historie jsou mi rovněž velmi blízcí. Popravdě řečeno je pro mě Sáí Rámou a Ráma Sáím. Avatár jako avatár. Všichni mají neuvěřitelnou "srdci přitažlivost", kterou cítím. Bábá byl donedávna tady na Zemi a já jsem velmi vděčný, že jsem ho mohl navštívit, vidět, slyšet a vnímat. Přál bych každému, aby mohl zažít takovou a ještě větší "přitažlivost" k Božskému.
Vím, že o Sáí Bábovi nekolují jenom samé skvělé zprávy. Historie nám ukazuje, že tak se dělo odnepaměti, že různí duchovní učitelé, neměli "na růžích ustláno". Má zkušenost se Sáí Bábou je jednoznačně pozitivní. Jeho učení, jeho promluvy, jsou jasné a věřím, že musejí být každému přínosem.

sai17.jpg, 25 kB
gajatri.net