DURGÁ A ŠIVA

Durgá je jedna z podob Šivovi choti Párvatí, které se také říká Umá či Gaurí a která se také zpodobňuje jako Kálí- "ničitelka ega" nebo jako dynamická síla, energie v pohybu - Šakti.
Šiva je nazýván Mahádéva (Veliký bůh), je přísný, ale spravedlivý. Šiva a Párvatí jsou rodiči Skandy a Ganéši a patří do Trimúrti, hlavní trojice mytologických postav v hindském panteonu Brahma-Višnu-Šiva.
V této božské trojici zastupují Durgá a Šiva proces ničení, rozkladu a znovuobnovení.

Co znamená symbolika principu ničení a proměny
Když tento princip pozorujeme v přírodě, najdeme krásné příklady :
Aby mohl přijít nový den, musí stávající nejdříve skončit. Aby se mohl člověk nadechnout, musí nejdříve dech ukončit.
Aby přišlo jaro a doba rozkvětu, musí nejdříve přijít doba rozkladu a spočinutí atd. atd.
Podobně pro duchovní rozvoj člověka to znamená nejprve odstranění starých návyků a postojů, aby mohlo přijít nové obsáhlejší poznání. V konečné podobě to je úplné odstranění iluze oddělenosti, po které přichází splynutí s Bohem, s absolutní skutečností. Proto je Šiva nazýván Mahádéva (veliký bůh) a Jogíšvara (pán jóginů - duchovních aspirantů). Proto je Durga ničitelka negativních emocí a Kálí ničitelkou ega. Proto také Ganéša - syn Šivy a Párvatí, představuje sílu intelektu, nástroje rozlišování, pomocí jehož se rozhodujeme například něco ve svém životě změnit. I druhý syn, Skanda, má v sobě aspekt ničení a znovuobnovení, neboť je Bohem války a ochranitel zbožných. "Ochranitelská péče" se také přisuzuje Matce Párvatí, ať už v kterékoli podobě, v jaké se Džagadamba (vesmírná matka) představuje.

Vidíme tedy že tento proces ničení není ani tak ničící, jak se na první pohled může zdát, ale že je naopak nezbytný, proto aby mohlo přijít něco nového, lepšího, obsáhlejšího. V počítačové hantýrce bychom to mohli nazvat "aktualizací", při níž se staré soubory nahradí novými, a to zpravidla ku dobru věci.

www.gajatri.net