SYMBOLIKA

Krišna je avatárem a není tak mytologickou postavou, která by vyjadřovala určitý aspekt božství, ačkoliv jako vtělení Boha udržovatele - Višnua , mu můžeme Višnuovi vlastnosti přisoudit. Zde však platí prvně zmíněné avatárství, tedy úplné Boží vtělení se všemi atributy, což je vyjeveno i Krišnovou formou Višvasvarúpy z Bhagavadgíty.

Poznávacím znamením Krišny na hinduistických obrázcích a soškách, je především jeho flétna "bansi" a kravičky "go", o které Krišna jako malý chlapec pečoval. Proto je nazýván Gopála (pála - pečovat) a Govinda (miláček krav). Z jeho jmen patří tyto mezi nejznámější. Krišnu uvidíme také nejčastěji spolu s Rádhou. Tato dvojice představuje jednotu mezi Bohem a oddaným jednicem, zároveň jsou považováni za božský pár Višnua a Lakšmí. Dalším poznávacím znakem Krišny je páv, či jeho peříčko na čelence. Tmavěmodrá pleť "Šjám" a "Ghana níla" symbolizující nekonečnou oblohu.Výjevy z Bhagavadgíty ukazují Krišnu jako vozataje Ardžunova válečného vozu. Ardžuna toužil spatřit Pánovu úplnou formu a na obrázku vlevo vidíme kterak tuto událost vyjádřili malíři. Nazývá se Višvasvarúpa, Pánova kosmická forma.


Jména a sousloví

Mádhava znamená manžel Bohyně štěstí - Lakšmí. Časté je spojení Rádhá Mádhava, Govinda Mádhava, přibližující Krišnu a Rádhu jako vtělení Višnua a Lakšmí. Rádhakrišna, Rádhekrišna , toto oslovení popisuje Rádhu a Krišnu jako Jednu bytost, sjednocení duše a Boha, malého já s úplným Já. Jinými slovy to je vyjádřeno také Rádhá Džívana, Rádhika Džívana - "život Rádhy". V této souvislosti se podobně vysvětluje Krišnova flétna, kterou se máme stát, aby skrze ní mohl Pán hrát božské melodie. Tak jako je flétna uvnitř prázdná, tak i člověk má vyprázdnit svou mysl. Pak bude píseň božská. Sousloví Čita Čóra, "zloděj mysli", je také připodobněním odevzdání se Bohu, vyprázdnění mysli. Krišna ukradl Gopikám jejich vědomí a ony všechny splynuly skrze oddanost s absolutní pravdou, se svou podstatou, s Bohem. Bez "žádného vzdělání", bez "duchovních praktik", jen skrze lásku a oddanost.

Nanda a Jašóda byli nevlastní rodiče Krišny, kteří ho vychovávali v Gokulu a v Brindavánu v oblasti Bradža. Krišna se narodil v rodu Jaduů. Jeho skuteční rodiče byli Devakí a Vásudéva. Tak můžeme v bhadžanech zaslechnout mnohá přízviska Krišny, která jej spojují s těmito místy a postavami. Jadu Nandana(syn z rodu Jaduů), Gokula Bálá(Bálá - dítě,dětství v Gokulu), Dévaki Nandana(syn Dévakí), Vásudéva Nandana(syn Vásudévy), Jašóda Ké Bál ("maličký od Jašódy"), Brindávana Gokula Bála (dítě z Brindávanu a z Gokulu).

Krišna či Kršna

Zřejmě jste se již setkali s tímto dvojím zápisem Krišnova jména. Někdo vám bude tvrdit, že Krišna je špatně, že se má psát Kršna. Ani jedno není vlastně správně. Pod písmenem r by měla býti tečka, abychom správně napsali toto jméno. Málokdo ale bude vědět, že takové r s tečkou pod, se má vyslovovat jako znělé r až ri. Proto používám tento zápis. Podobně je tomu i u slov Amrit-amrt(nesmrtelnost), Hridaja-hrdaja(srdce) a dalších.

gajatri.net