ŠIVA - ŠAKTI

Sáí Bábův příchod má být hned trojí, a tak po Širdí a Satja Sáí Bábovi, má přijít ještě Préma Bábá. První z nich byl vtělením samotného Šivy. Druhý, Sáí, vtělením Šivy a Párvatí. Třetí Sáí bude Préma Bábá, a bude vtělením Párvatí.JMÉNO

SÁÍ míní Božskou (SA) Matku (koncové Í tvoří ženský rod). BÁBÁ znamená otec. SATJA znamená Pravda.

Jméno SÁÍ bylo jednou krásně popsáno, jako See Allways Inside. Tedy dívat se vždy dovnitř, myšleno dívat se vždy skrze božství, které je v nás.

SÁÍ VIBHÚTI

Sáí Bábá je znám tím, že materializuje VIBHÚTI-posvátný popel z ničeho...článek o vibhúti

Vibhúti mantra
PARAMAM PAVITRAM BÁBÁ VIBHÚTIM
PARAMAM VIČITRAM LILA VIBHÚTIM
PARAMÁRTHA ÍŠTÁRTHA MÓKŠA PRADHÁNAM
BÁBÁ VIBHÚTIM IDAMÁ ŠRAJÁMÍ

vibhuti

gajatri.net