11.strana Párvati Šiva

*HARA HARA GANGÉ
*OM NAMAH ŠIVÁJA HÉJA BHAKTI
*HÉ ŠIVA ŠANKARA NAMÁMI
*DŽAJA DŽAGAT DŽANANÍ MÁ
*DŽAGATA DŽANANÍ ŠIVA SÁÍ ŠANKARÍ
*DŽAGADÓDHÁRINÍ MÁ
*ŠANKARA SADÁ ŠIVA ČANDRA ŠÉKHARÁ
*OM ŠRÍ MATRÉ NAMAHA
*HÉ MÁ DURGÁ

gajatri.net