12.strana Šiva

*PRABHUDŽÍ DAJÁ KARÓ
*ČITÁNANDA RÚPAM ŠIVÓHAM
*ŠIVA ŠAMBO ŠAMBO ŠIVA ŠAMBO MAHÁDÉVA
*GANGA JAMUNA TIR ČALÓ MANE
*ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMAH OM

gajatri.net