19.strana Ráma

*BHDŽAMANA RÁMA KRIŠNA DŽAJA BÓLO
*ÁÓ ÁÓ NANDALÁLA
*KOHE RÁM BÓLA
*HÉ GOVINDA HÉ GOPÁLA
*PUNJA NÁM PAVITRA NÁM
*ŠRÍ RAGHU NANDANA DAŠARATHA NANDANA
*JUGA JUGA KÉ AVATÁRA
*PATÍTA PÁVANA RÁM
*VÁSUDÉVA RIŠIKÉŠA VÁSUDÉVA KRIŠNA
*OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM DŽEJ DŽEJ RÁM

gajatri.net