26.strana Guru Nának Amritsar

*HÉ RÁM HÉ RÁM
*VAHE GURU
*HÉ GOVINDA HÉ GOPÁLA HÉ DAJÁLA LÁL
*VAHE GURU VAHE GURU VAHE GURUDŽÍ BÓL
*GURU NÁNAKADŽÍ KÍ DŽEJ DŽEJ KÁR
*SAT NAM VAHE GURU
*DŽAPÓ HARI NÁM

gajatri.net