30.strana Lasana

*V SRDCI SVÉM NECHÁM ZNÍT
*PRO SAMU LÁSKU K NÁM
*DNES JE NĚCO KRÁSNÉ ZAS
*LASANA MATKA LASANA
*POJĎME V TICHU BÝT
*LÁSKA MÁ JE LASANA
*SVĚTÝLKO V NÁS NEZHASÍNEJ
*Z KRÁLOVSTVÍ SVĚTLA
*LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
*ZPÍVÁM HALELUJA
*BOŽÍ LÁSKA STÁLE NÁS PROVÁZÍ
*KLID A MÍR

gajatri.net