38.strana-Kálí

*OM GAM GANAPATAJE NAMO NAMAHA
*ŠUKLÁMBARADHARAM VIŠNUM
*ÁNANDA ÁNANDA NITJA NAVIN ÁNANDA
*NÁRÁJENA HARI NÁRÁJENA HARI
*JSEM SVĚTLEM ODĚNÁ LÁSKA
*CHVALME LÁSKU HALELUJA
*OM MÁTÁ OM KÁLÍ DURGÁ DEVÍ NAMO NAMA
*PRÉMA SÁGARA
*POĎME BYŤ KRÁSOU V SVOJOM SRDCI
*OM SAT ČIT ÁNANDA
*MANASJÉKAM VAČASJÉKAM KARMANJÉKAM MAHÁTMANAM
*GOVINDA GOVINDA GOPÁLA RÁM

gajatri.net