nápěv   nahrávka ze zpívání"slovenská"

TOTO JE MOJE TELO EUCHARISTIA
TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI EUCHARISTIA
TO TELO JSI TY TO TELO SOM JA
TO TELO SME MY EUCHARISTIA

Eucharistií se nazývá rituál z mnoha církví a křesťanských společenství, při kterém se zpřítomňuje Kristus ve formě chleba a vína, jako Jeho tělo a krev. Tento rituál vychází z příběhu poslední večeře páně.
Slovo eucharistie pochází z řečtiny a znamená "dobré poděkování", "díkuvzdání".

Více o Eucharistii v tomto článku

poselství
Nechť rituál eucharistie otevírá brány božství. Nechť přijímaný chléb je poslední večeří starého vnímání, nechť víno smyje vše co bylo a mysl ať je připravena pro příchod Krista. Chopme se kříže a ukřižujme své malé já. Odpusťme všem i sobě a nechme vstoupit Pána do svého srdce. Vzdejme dík za tuto možnost. Poděkujme že jako lidské bytosti jsme vždy mohli, můžeme a budeme moci naplnit svůj život opravdovým posláním.
TO TELO JSME MY

Tuto písničku jsme se naučili od Stanka a slovenských kamarádů při zpíváních v ášrámu u Matky Lasany.
Stano ji někde kdesi slyšel zpívanou s více hlasy, není si také jist hlavní melodií. Píše že některými knězi je tato písnička i "zakázaná" pro nevhodný text. Vhodnější text bychom si myslím "my co nemáme víru jako problém" stěží hledali. Tato píseň má sílu "až běhá mráz po zádech" a když jsme ji slyšeli poprvé zpívanou dvojhlasně Stanem a Jožou, byl to velmi, velmi silný zážitek.

akordy ke kytaře
(kapo 1-2)

[Ami]TOTO JE MOJE [F]TELO [G]EUCHARIS[Ami]TIA
[Ami]TOTO JE JE KALICH MOJEJ [F]KRVI [G]EUCHARIS[Ami]TIA
[Ami]TO TELO JSI [F]TY [G]TO TELO SOM [Ami]JA
[Ami]TO TELO SME [F]MY [G]EUCHARIS[Ami]TIA
gajatri.net