Píseň k Višnuovi(k Bohu)

HARI OM NÁRÁJENA HARÉ HARI OM NÁRÁJENA HARÉ
OM OM OM OM OM OM HARI OM

HARI i NÁRÁJENA jsou jména Boha Višnua, boha udržovatele v hinduistické mytologii a v hlavní trojici Brahma Višnu Šiva. Tato jména jsou také běžně chápána jako slovo Bůh. HARÉ je oslavné zvolání, či oslovení Boha. Píseň tedy oslovuje Boha, Boha který sídlí v každé bytosti-NÁRÁJENA.

Poselství - Pro ptáka, který letí nad hlubokými, modrými vodami uprostřed oceánu, je jediným místem k odpočinku stěžeň lodi, která v těchto vodách pluje. Podobným způsobem je Bůh jediným útočištěm pro člověka, který je pohazován sem a tam v rozbouřených vodách tohoto světa. Ať pták letí jakkoli daleko, ví, kde si může odpočinout a toto vědomí mu dává sebedůvěru. Boží jméno je jako takový stěžeň, vždy na něj myslete, spojte ho s formou a mějte tuto formu zafixovanou před vnitřním zrakem. Je to lampa, osvětlující zákoutí vašeho srdce. Mějte jméno na jazyku a ono odstraní vnitřní i vnější temnotu.

Tuto píseň známe od Lukáše a Jany Vídenských (z CD-TATHATA NAMA OM ).

Ukázka z CD od Lukáše.

Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
kapo (0-1)

[Dmi]HARI OM NÁRÁJENA HA[C]RÉ HARI [B]OM NÁRÁJENA [C]HA[Dmi]
[Dmi]OM [C]OM [Dmi]OM [C]OM [Dmi]OM [C]OM HARI [Dmi]OM
gajatri.net