A

* A = ne, vytváří jako první písmenko zápor
* Á= od, z
* ÁBDA = rok
* ABDHI = moře
* ÁBHÁ = barva
* ABHAJA = nebojácný
* ABHAJANKARA = dárce odvahy; ten který dává nebojácnost
* ÁBHARANAM = ornament
* ABHIŠEKAM = omývání, obřad lití posvěcené vody, oleje nebo mléka na modlu
* ABHJÁSA = praxe
* AČALA = pevný, uzemněný
* AČALÁ = neohrožený
* ÁČARAH = praktikovat
* ÁČÁRAH = chování, chovat se
* AČARAM = nehybný
* ÁČÁRJA = duchovní učitel
* AČJUTA = nezničitelný, pevný ; jméno Višnua
* ADHARAH = rty
* ÁDHÁRA = základ; podstata
* ADHIKÁRA = právo, způsobilost
* ADHJÁTMÁ = nejvyšší duše
* ÁDI = prvotní
* ÁDIŠÉŠA = Had věčnosti, na kterém spočívá Višnu
* ADITI = matka Bohů ve védské mytologii
* ÁDITJA = jméno pro slunce
* ADJA = dnes
* ADRŠTAM = dobrý osud
* ADVAITA = nedvojnost; nedvojný
* ADŽARA = nestárnoucí
* ADŽŇÁNA = nevědomost
* AGASTJA = jeden ze sedmi velkých Ršiů, mudrců staré Indie
* ÁGAMA = příjezd
* AGAMA = zkouška opravdovosti poznání
* ÁGHRÁ = vonět
* AGNAU = v ohni trávení
* AGNI = oheň, védský Bůh ohně
* AHAM = Já , vědomí Já
* AHAM BRAHMÁSMI = Já jsem Brahma, jeden ze čtyř velkých védských výroků ( Máhávákja )
* AHAMKÁRA , AHANKÁRA = tendence ztotožňovat se s fyzickým tělem a jeho smysly, egoismus
* AHINSÁ = nenásilí
* AHO = Ó
* AIKJAM = plod
* AIŠVARJA = nádhera, prospěch
* AJAM = on, jeho, jemu
* AJAM ÁTMA BRAHMA = ono Átmá je Brahma, jeden ze čtyř velkých védských výroků ( Máhávákja )
* AJÓDHJÁ = město kde žil Ráma
* ÁJUH = život
* ÁJUDHAM = zbraně
* ÁKÁŠA = éter
* AKAR = forma; tvar
* AKÁRA = bez příčiny
* AKARMA = nekonání, lenost, činnost bez očekávání následků
* AKHANDA = nepřerušený
* AKHBAR ( z arabštiny ) = veliký, Alláh hó akhbar - Alláh je veliký
* ÁKHJÁ = jméno
* AKHILA = úplný, celý
* AKHILA = všeprostupující
* AKHILANDÉŠVARI = Bohyně vším prostupující
* ÁKRAMA = útok
* AKŠARA = slabika Om
* AKŠI = oko
* ALLÁH = " Bůh "; z arabského al - ilah, což znamená " Jediný ", existuje 99 jmen Allahových; nezobrazuje se v žádné podobě
* ALPA = malý
* ÁMAJA = onemocnění
* AMBÁ , AMBÉ , AMBIKA = Božská Matka
* AMBU = voda
* AMRIT , AMRITAM = nesmrtelnost, nektar nesmrtelnosti
* ANALA = oheň
* ÁNANA = tvář
* ÁNANDA = blaženost
* ANANTA = bez počátku
* ANÁTHA = bez Pána
* ANDHA = půvab
* ANÉKA = nejeden
* ANGA = tělo
* ANGULA = prst
* ANITJAM = dočasné, nestálé
* ANJA = jiný
* ANJÁJA = nespravedlnost
* ANJE = druzí, další
* ANJÓNJA = vzájemný, obapolný
* ANNA = potrava
* ANNÁMALAI = Tamilské jméno hory Arunáčaly
* ANNAPÚRNA = Bohyně potravy - púrna znamená plnost a anna potravu
* ANTA = konec
* ANTAHKARANA = vnitřní nástroj, intuice
* ANTAR = vnitřní
* ANTARÁJA = překážky
* ANTARE = mezi
* ANTAR DŽJÓTI = vnitřní světlo, soustředit se uvnitř
* ANTARJÁMI = vnitřní princip všech
* ANTARAJÁMIN = vnitřní oživovatel
* ANTARIKŠA = vesmír
* ANU = atom, jemný, nepatrný
* ANUBHAVANA = prožívání
* ANUGRAHA = projev přízně
* ANURÁGA BHAKTI = hluboká oddanost
* ANUŠTHÁNA = uctívání, provedení, výklad
* ÁÓ = přijď
* ÁPAD = neštěstí
* ÁPADBÁNDHAVA = ochránce před neštěstím
* ÁPAH = voda
* APÁNA = jedna z pěti prán - klesající dolů , způsobuje vylučování
* APNA = můj
* ARANJA = les
* ÁRATÍ = závěrečný rituál
* ARAVINDA = květ lotosu
* ARČAKA = kněz konající bohoslužbu
* ARČANA = pokání
* ARDHA = polovina
* ARDHANÁRÍŠVARA = vyobrazení kde je napůl Šiva a Šakti , vyjadřuje jejich jednotu
* ARDŽUNA = hlavní hrdina z Bhagavatgíty , jeden z pěti bratří Pánduovců , hrdinů Mahabháraty
* ARGHA = hodnota
* ÁRJA , ÁRJÁ = moudrý muž , moudrá žena
* ÁROGJA = zdraví
* ARPANA = nabízet , sloužit
* ÁRTA = postižený
* ARTHA = bohatství
* ARUNÁČALA = posvátná hora v jižní Indii uctívaná jako projevení Boha Šivy
* ASAHAJA = nepřirozenost , nepřirozené
* ÁSANAM , ÁSAH = sedět
* ASATJAM = neskutečný
* ASJA = z toho , to
* ÁSJA = ústa
* ASI = ty jsi
* ASMADAH = já , mě
* ASMADÍJAIH = náš
* ASMÁKAM , ASMÁNAH = nás
* ASMI = já jsem
* ASTI = je
* ÁSTIKA = věřící
* ASTU = tam ( zde ) by měl být
* ASTRA = zbraň
* ASURA = démon
* ÁŠITAM = jíst
* AŠÍTI = osmdesát
* AŠMA = kámen
* ÁŠRAMA = duchovní centrum , škola
* ÁŠRITAH = přijímat útočiště
* AŠRU = slzy
* AŠTA = osm
* AŠTÁDÁŠA = osmnáct
* AŠVA = kůň
* AŠVAMÉDHA = védský obřad koně
* AŠVATHA = banyán
* AŠTA = osm
* AŠTÁDAŠA = osmnáct
* ATHITHI = host
* ATI = příliš
* ÁTMAJA = syn
* ÁTMAJÁ = dcera
* ÁTMÁNANDA = vnitřní blaženost
* ÁTMANIVÉDANAM = sebeodevzdání Bohu
* ÁTMAVIČÁRA = sebedotazování po podstatě Já
* ATRA = zde
* AUM ,OM = prvotní zvuk vesmíru , počátek stvoření , je tak prvotní slabikou každé důležité mantry
  *OMKÁR(A) = písemný znak ztvárňující slabiku Aum Om ,zvuk Om
  *OMKÁRÉŠVAR ,PRANAVA ,AKŠARA
* AVA , AVATA = ochraňovat
* AVATÁR = inkarnace Boha

gajatri.net