Božský pár Lakšmí a Višnu patří do Trimúrti, hlavní trojice mytologických postav v hindském pantheonu Brahma-Višnu-Šiva.
V této božské trojici zastupují udržující a ochranitelský princip.Lakšmí je Bohyní štěstí, hojnosti a zdraví. Zastupuje ženský, zemský aspekt udržujícího principu. Tedy energie, která posiluje život a drží jej pohromadě. Lakšmí se rovněž nazývá Šrí(ctěná) nebo Kamala či Padma, jména která jsou odvozená od lotosového květu.
Kdo ctí Lakšmí, jinými slovy kdo bezmezně věří že o něj bude vždy postaráno, tak bude pokojně kráčet životem pln bohatství a štěstí.
Inu, dáváme to co máme a máme to co k sobě připustíme.

Višnu je Bůh udržovatel, jeho mužský, duchovní princip. Dbá na udržení Dharmy a spravedlnosti v celém vesmíru.
Kdo ctí Višnua, respektive kdo v sobě udržuje správné hodnoty jako Pravdu, Dharmu, Lásku, Mír a Nenásilí, ten pokojně kráčí životem na cestě k osvícení.

Tradičně se za vtělení Višnua a Lakšmí považují Ráma se Sítou a Krišna s Rádhou. Ve významu božského udržovatele, který přináší obnovu dharmy, můžeme za Višnua považovat i Buddhu, Krista, Mohameda a další představitele a nositele hlubokých pravd.

gajatri.net