PRŮVODCE SEZNAMU PÍSNÍ
Po výběru písně, bhadžanu či mantry v levém sloupečku,jenž je volitelný podle abecedy (začáteční písmeno písně) či podle toho komu je píseň adresována, se Vám objeví její text v tomto velkém pravém okně.

Pod obrázkem najdete většinou krátký komentář, že jde například o bhadžan k Rámovi či mantru, u našich vlastních písní je odkaz na speciální stránku Naše vlastní písně, kde jsou všechny pospolu. Co znamená BHADŽAN a co MANTRA najdete v těchto odkazech, a stejně tak je nějaké povídání o českých, anglických a dalších písních zde: DUCHOVNÍ PÍSNĚ.

Následuje text písně, například:
LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU
ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECHNY SVĚTŮ BYTOSTI

Pod textem je modrým písmem volný překlad. Překlady písní jsou buď převzaté, nebo vlastní. Snažím se o překlad jednotlivých slovíček a navázat na jejich kontext. Myslím, že je to lepší verze, než napsat přímý překlad v podobě jednoho textu. Můžete si tak i sami dokreslit dle vašeho cítění jednotlivé pasáže textů. K překladu používám Sanskrtsko-anglický a Hindsko-český slovníček a řadu webových překladačů, jakožto i vlastní úsudek.
Nehledejte nějaké speciální významy u bhadžanů, vesměs jde o popis božstev, a opakování jejich různých jmen. Naopak přeložit mantru může být oříšek a i v samotné Indii najdete mnoho různých výkladů jedné a té samé mantry. Obtížné texty konzultuji s našimi indickými přáteli.
Uvítám i vaše postřehy, nebojte se mi napsat

Pod překladem je rámeček s poselstvím. Toť je takový nápad, dle možnosti vytahovat si pomocí počítačové funkce "náhodného" výběru poselství z kartiček s duchovními výroky (viz KARTIČKY). Tak na stejném principu je udělaná i možnost "náhodně" si vybrat písničku (viz VYBER SI PÍSNIČKU) Zdaleka ne všechny písně mají tento rámeček s poselstvím, ne proto, že by neměli takové poselství mít, ale hledejte a výmýšlejte pořád někde nějaká moudra, aby seděli k písním a ještě na to mít čas, že. Takže teď(duben 2020) je tam 168 písní s poselstvím, které slouží pro tuto funkci a ve většině případů sedí i k samotné písničce.
Pod tímto rámečkem je místo pro komentář o zdroji písní a další informace. A pod tímto komentářem ta nejnovější věc od dubna 2020, vložené přehrávače pro spouštění nahrávek přímo na stránce. Většina písní jsou nahrávky ze zpívání, případně kratší nápěvy a pár studiových nahrávek. Pokud je verzí písně více, je to takto očíslováno a popsáno, tak třeba tady je 1.naše verze Loka Samasta a 2.verze od Janin Devi. Akordy jsou už snad u všech písní, jsou jednoduše napsané, pokud se opakují dál už nevypisuji. Neuvádím už všude takové ty hmaty které doprovázejí nějaký akord přidáním dalšího tónu, pokud nejsou tolik významné jako třeba u této 1 verze.

Nahrávka ze zpívání (live record)
1.verze


2.verze

akordy ke kytaře
           Ami*                    G*
kapo (0-1)

[D]LOKA[Ami*] SAMASTA SU[G*]KHINO BHA[D]VANTU

2.verze
[D]LO[A]KA [Hmi]SAMASTA SUKHI[G]NO BHA[A]VANTU
[D]ŠŤASTNÉ AŤ JSOU [Hmi]VŠECHNY [G]SVĚTŮ BY[A]TOSTI
gajatri.net