SVÁTKY A OSLAVY

*BUDDHA PURNIMA

*DIVALÍ

*GANÉŠ ČATURTHI

*GURU PURNIMA

*HANUMÁN DŽAJANTI

*KRIŠNA DŽANMAŠTAMI - NAROZENINY KRIŠNY

*MAHÁŠIVARÁTRÍ

*NAVARÁTRÍ

*RÁMNAVÁMÍ - NAROZENINY RÁMY

*SÁÍ BÁBOVY NAROZENINY

*VÁNOCE - NAROZENINY JEŽÍŠE

*VASANTA NAVARÁTRÍ

gajatri.net