CHRONOLOGICKY

Leden - duben

MAHÁŠIVARÁTRÍ
VASANTA NAVARÁTRÍ
RÁMNAVÁMÍ - NAROZENINY RÁMY
HANUMÁN DŽAJANTI

duben - červenec

BUDDHA PURNIMA
GURU PURNIMA

červenec - září

KRIŠNA DŽANMAŠTAMI - NAROZENINY KRIŠNY
GANÉŠ ČATURTHI

září - prosinec

NAVARÁTRÍ
DIVALÍ
SÁÍ BÁBOVY NAROZENINY
VÁNOCE - NAROZENINY JEŽÍŠE

gajatri.net