28.strana Buddha

*BUDDHAM ŠARANAM GAČCHÁMÍ
NAMÓ NAMÓ NAMÓ NAMÓ NAMÓ AMITHÁBAJA
*GATE GATE PARAGATE
*OM AH HUM PEMDZA GURU
*OM MANI PADME HUM
*IDE VERE VER NITA OČÚN
*HU ALLÁH ALLÁH
*OM NAMO AMITHÁBAJA
*OM TARE TUTARE TURE SÓHA
*TEJATA OM BEKANDZE
*OM MITRÁJE NAMAHA
*TVAMÉVA MÁTÁ ČA PITA
*JEMAJA ASESU

gajatri.net