nápěv   nahrávka ze zpívání (SAMASTA LOKA)modlitba(ŠÁNTI MANTRA) v sanskrtu s českým textem

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU
ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECHNY SVĚTŮ BYTOSTI
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI
(OM ŠÁNTI OM ŠÁNTI OM ŠÁNTIHI)

LOKA světy SAMASTA všechno SUKHINO štěstí BHAVANTU bytosti. ŠÁNTI znamená Mír a zpívá se třikrát, za tělo, mysl a ducha. ŠÁNTIHI jsou vlastně všechna tři slůvka, když se však vyslovují za sebou, koncové HI (znamená něco jako tak ano, nebo budiž či vyslání míru), připadne jen poslednímu slůvku.
Sáí Bábá v roce 2008 doporučil tuto každodenní modlitbu zpívat v této podobě: SAMASTA LOKA SUKHINO BHAVANTU. Záměnou prvních slovíček prosíme aby byly šťastny všechny světy, nejen tento svět.

poselství
Když bude naší základní myšlenkou blaho všech, ani nás štěstí nemine. Tak praví zákon vesmírný, zákon příčiny a následku. Nenechejme si vzít tuto možnost pozitivního smýšlení a postoje všemi těmi všedními, každodeními starostmi či neurovnanými vztahy. Vsuňme do svého postoje přání štěstí všem bytostem.
OM ŠÁNTI OM. A mír bude v naší mysli.

Tato modlitba se recituje několikrát denně. Naše melodie vychází z tradiční recitované podoby k níž zpíváme i český překlad. Spontáně potom při zpívání střídáme či dohromady zpíváme oba texty. Do písničky takto vešla i závěrečná OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI a ve třetí nahrávce můžete v závěru slyšet i Gájatrí mantru, která se tam krásně poskládala do melodie a vznikla tak další verze Gájatrí mantry.
Mezi další Šánti mantry patří OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA, OM SARVÉŠAM.., OM PÚRNA MADAHA, OM SAHANA VAVATU, OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM ŠÁNTI OM.

akordy ke kytaře
kapo (1)

[D]LOKA[Ami*] SAMASTA SU[G*]KHINO BHA[D]VANTU
           Ami*                    G*
gajatri.net