1.verze - nápěv    nahrávka ze zpívání
2.verze - nápěv    nahrávka ze zpívání
3.verze - nápěv    nahrávka ze zpíváníMantra (Šánti mantra)

OM PÚRNAMADAH PÚRNAMIDAM PÚRNÁT PÚRNAMUDAČJATÉ
PÚRNASJA PÚRNAMÁDÁJA PÚRNAMÉVÁVA ŠIŠJATÉ
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

PÚRNAM úplné, dokonalé ADAH "to; identifikace(toto je úplné...)" IDAM tamto(je úplné)
PÚRNÁT z úplného, z dokonalého PÚRNAM úplné, dokonalé UDAČJATÉ je vytvořeno
PÚRNASJA z úplnosti, z dokonalosti   (když je)   PÚRNAM úplné, dokonalé ÁDÁJA vzato
PÚRNAM úplné, dokonalé EVÁ jistě AVAŠIŠJATÉ zůstává

To (neprojevené absolutní jsoucno) je dokonalé a plné PÚRNA. To, co pochází z něj (projevený svět), je dokonalé a plné. Z dokonalosti a plnosti povstává dokonalost a plnost. Je-li dokonalost a plnost odebrána z dokonalosti a plnosti, zůstává přesto dokonalostí a plností Óm mír mír mír. OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

poselství
Tato mantra říká, že vše je dokonalé, vše je úplné a bez chybičky. Když se z dokonalého oddělí jakákoli část, bude i ona část dokonalá a úplná. Tato mantra nás tedy vede k tomu, abychom se sami sebe nepovažovali za něco menšího, než jsme. Tedy že my sami jsme božští, stejně tak jako vše okolo. Jsme úplní a dokonalí. Právě teď a tady. Jen my sami vytváříme rozdíly, které nám však přináší jen nespokojenost a zklamání.
A proto ještě jednou, zkusme právě teď v tuto chvíli být úplní.
Potřebujeme k tomu jen dovolit si to prožít.

Tato mantra je text z Brihadaranjaka a Išavasja upanišady. Tradičně se recituje také žáky jako mantra pro zvládnutí učení.
První verzi této mantry znám z CD Medicine Buddha. Druhá verze je vlastní melodie(8/2008). Třetí verze je dle melodie písně OM PÚRNASJA , oproti níž se zde zpívá celá mantra(akordy naleznete v odkaze na OM PÚRNASJA).

Mezi další Šánti mantry patří OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA, OM SARVÉŠAM.., OM SAHANA VAVATU, LOKA SAMASTA.., OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM ŠÁNTI OM.

Védská recitace
OM PÚR NAM ADAH PÚRNAM IDAM

PÚRÁ T PÚRNAM UDAČJATÉ

PÚRNASJA PÚRNA M ÁDÁJA PÚRNAM EVÁ AVA ŠIŠJATÉ

OM ŠÁNTIh ŠÁNTI h ŠÁNTIHI

Om púrNam adaH púrNam idam púrNÁÁt púrNam udačjaté
púrNasja púrNam ádája púrNam evá avaŠiŠjaté Om šántiH šántiH šántiHI
akordy ke kytaře
1.verze z CD Medicine Buddha
[Dmi]OM PÚRNAMADAH [F]PÚRNAMIDAM
[B]PÚRNÁT PÚRNAMU[Dmi]DAČJA[A]
[Dmi]PÚRNASJA [F]PÚRNAMÁDÁJA [B]PÚRNAMÉVÁVA [A]ŠIŠJATÉ
[B]OM ŠÁNTI [C]ŠÁNTI [Dmi]ŠÁNTI
2.verze (vlastní melodie-8/2008)
[C*]OM PÚRNAMADAH [F*]PÚRNAMIDAM
[C*]PÚRNÁT PÚRNAMU [F*]DAČJA[F]
[C*]PÚRNASJA [F*]PÚRNAMÁDÁJA [C*]PÚRNAMÉVÁVA [F*]ŠIŠJA[F]
[C*]OM [F*]ŠÁN[C*]TI [F*]ŠÁN[C*]TI [F*]ŠÁNTI[C*]HI
3.verze viz: OM PÚRNASJA
C*              F*
akordC1.jpg, 3,8kB f1.jpg, 7,6kB
gajatri.net