10.strana Párvati Šiva Ganéša

*DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓL BÓL
*HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MAHÉŠVARA
*DŽAJA ŠIVA OMKÁRA
*MAMÍŠA MIŠÁNA NIRVÁNA RÚPAM
*NAMAH ŠIVÁJA NAMAH OM MEVJÁ GANDHJO
*OM NAMAH ŠIVÁJA
*GANGA MATADŽÍ ŠIVA GANGA
*UMÁ PÁRVATÍ ÁNANDA MÁTÍ
*OM ŠRÍ SAČE MAHÁ PRABHU KÍ DŽEJ
*ŠIVÁJA PARAMÉŠVARÁJA ČANDRA ŠÉKHARÁJA NAMA OM

gajatri.net