5.strana Sáí Bábá

Nová pátá stránka.
1strana.jpg, 232 kB
*RÁMA RAHÍM KÓ BHADŽANÉ VALÉ     *NÁMA BHADŽÓ HARI NÁMA BHADŽÓ
*BÁBÁ ÁÓ MERE KIRTANA MÉ     *DŽAGAT PATÉ HARI SÁÍ GOPÁLA
*BÁLA GOPÁL DŽEJ DŽEJ SÁÍ RÁM     *HARI OM NAMÓ ŠIVA ŠAKTI NAMÓ
*GURU BÁBÁ GURU BÁBÁ     *MANA MÓHANA NANDALÁL
*PJARÉ NANDALÁL DARŠANA DÍDŽÓ     *BÓLO RÁM SÁÍ RÁM
*GURUVÁJUR PURA     *OM SÁÍ RÁM

Dřívější pátá stránka.

*RÁMA KRIŠNA PRABHU TU     *OM NAMO BHAGAVATÉ VÁSUDÉVAJA
*PJARÉ NANDALÁL DARŠANA DÍDŽÓ     *MÁDHAVA MURAHARA
*HARI ÓM TAT SAT NAMAH ŠIVÁJA     *OM TAT SAT ŠRÍ NÁRÁJENÁ TU
*DŽEJ SÁÍ RÁM DŽEJ SÁÍ RÁM     *HÉ BRAHMÁ HÉ VIŠNU
*BHÓLA BHANDARÍ BÁBÁ     *SARVA DHARMA PRIJA DÉVA
*KRIŠNA MURÁRÍ BHAVA BHAJA HARI
gajatri.net