Naše vlastní píseň(1.verze)
Šánti mantra v sanskrtu s českým textem

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU

LOKA SAMASTA SUKHINO BHAVANTU
ŠŤASTNÉ AŤ JSOU VŠECHNY SVĚTŮ BYTOSTI
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI
(OM ŠÁNTI OM ŠÁNTI OM ŠÁNTIHI)

LOKA světy SAMASTA všechno SUKHINO štěstí BHAVANTU bytosti. ŠÁNTI znamená Mír a zpívá se třikrát, za tělo, mysl a ducha. ŠÁNTIHI jsou vlastně všechna tři slůvka, když se však vyslovují za sebou, koncové HI (znamená něco jako tak ano, nebo budiž či vyslání míru), připadne jen poslednímu slůvku.
Sáí Bábá v roce 2008 doporučil tuto každodenní modlitbu zpívat v této podobě: SAMASTA LOKA SUKHINO BHAVANTU nahrávka ze zpívání (live record).
Záměnou prvních slovíček prosíme aby byly šťastny všechny světy, nejen tento svět .

Poselství - Když bude naší základní myšlenkou blaho všech, ani nás štěstí nemine. Tak praví zákon vesmírný, zákon příčiny a následku. Nenechejme si vzít tuto možnost pozitivního myšlení a postoje tím že nás něco všedního trápí, rozčiluje apod. Je to naše základní právo, být šťastný. Vsuňme do svého postoje přání štěstí všem bytostem.
OM ŠÁNTI OM. A mír bude v naší mysli.

1.verze - naše melodie vychází z tradiční recitované podoby k níž zpíváme i český překlad.
2.verze modlitby je od německé zpěvačky Janin Devi, my jsme místo německé verze překladu modlitby použili český text.
Mezi další Šánti mantry patří OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA, OM SARVÉŠAM.., OM PÚRNA MADAHA, OM SAHANA VAVATU, OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM ŠÁNTI OM.

Nahrávka ze zpívání (live record)
1.verze naše vlastní2.verze Janin Déví

akordy ke kytaře
kapo (0-1)
1.verze
[D]LOKA[Ami*] SAMASTA SU[G*]KHINO BHA[D]VANTU
           Ami*                    G*

2.verze
[D]LO[A]KA [Hmi]SAMASTA SUKHI[G]NO BHA[A]VANTU
[D]ŠŤASTNÉ AŤ JSOU [Hmi]VŠECHNY [G]SVĚTŮ BY[A]TOSTI
gajatri.net