Mantra(Šánti mantra)

OM SAHA NÁVAVATU SAHA NAU BHUNAKTU SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHÁÍ
TÉDŽAS VINÁVADHÍTAMASTU MÁ VIDVIŠÁVAHÁÍ
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

Literární překlad této mantry zní:
"Om nechť se všichni navzájem ochraňujeme, nechť se všichni společně radujeme, nechť všichni pracujeme společně a naše úsilí stane se světlem, které nedá vzniknout žádné špatnosti, Om Mír Mír Mír do všech úrovní.
nebo jiný:
Nechť jdeme všichni společně, nechť všichni rosteme společně, nechť všichni zůstáváme v jednotě a společně nám vzrůstá porozumění. Nechť spolu žijeme v přátelství a souladu.

Poselství - Byl jednou jeden muž, který měl za to, že je jeho soused hrubián, neboť o něm slyšel na návsi povídat nehezké řeči. Na místo toho aby souseda navštívil a přesvědčil se jaký je, vytvořil si v sobě k němu nepřátelský postoj. Plynul čas a soused, který byl naopak velmi citlivý člověk, jednoho dne pozval našeho muže na šálek čaje, neboť si všiml jeho změny chování, a chtěl situaci uvést na správnou míru. Muž byl zpočátku velmi nedůvěřivý. Nakonec však odcházel s úsměvem na rtech a dodnes jsou oba velcí přátelé.
Jak je vidět z příběhu, vždy záleží na našem vnitřním postoji. Než tedy zaujmeme nějaký postoj k druhým, poznejme pravdu a ještě lépe přejme si to, co tato mantra říká.
Nechť toto přání stane se natolik naším vnitřním postojem, že již nebude třeba takovou prosbu vyslovovat.
Podobně, jako když zasadíme strom, o který se zpočátku staráme a pomáháme mu ale později, když do hloubky zakoření, už bude sám soběstačný.

Tato mantra je text z Taittirija, Katha a Švetašvatara Upanišady. Tuto mantru znám pouze v její recitované podobě a tu znám z CD Chants od Raviho Šankara. V nahrávce nápěvu uslyšíte způsob recitace(dle níže dané zobrazené intonace). Takto jsem se jej naučil na védickém workshopu od bráhmána Anila Kumára z Německa.

Mezi další Šánti mantry patří OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA, OM SARVÉŠAM.., OM PÚRNA MADAHA, LOKA SAMASTA.., OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM ŠÁNTI OM.

Nahrávka ze zpívání (live record)

obrazně vyznačena intonace (nížší je nízký vyšší je výš a dvakrát výš je dvakrát výš vyzpíváno, základní tón je podtržený)

OM SAHA VAVATU SAHA NAU BHUNAKTU

SAHA VÍRJAM KARAVÁVAHÁÍ

TÉDŽAS VIVADHÍTAMASTU VIDVIŠÁVAÍ

OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI

gajatri.net