Šánti mantra

OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI OM

ŠÁNTI znamená mír, spíše však vnitřní mír
mantra zvuku OM, zesiluje účinek celé mantry

Tuto píseň známe od Lukáše a Jany Vídenských (z CD-TATHATA NAMA OM )

Mezi další Šánti mantry patří LOKA SAMASTA..,OM PÚRNA MADAHA, OM SAHANA VAVATU, OM SARVÉŠAM.., OM ŠÁNTI OM a OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA.

Ukázka z CD (studio record)

akordy ke kytaře
kapo (1)

[Dmi]OM ŠÁNTI [C]ŠÁNTI ŠÁNTI [Dmi]OM... []
[] [] [] []
gajatri.net