Šánti Mantra

OM ŠÁNTI OM

mantra pro Mír
ŠÁNTI znamená mír, spíše však vnitřní mír
mantra zvuku OM, zesiluje účinek celé mantry

První verze této mantry je dle Henryho Marschalla a ten si ji vypůjčil od Beatles, píseň Give peace a chance. Druhou verzí je střídání ženského a mužského hlasu, inspirací bylo CD od Sheily Chandry.
Mezi další Šánti mantry patří LOKA SAMASTA..,OM SARVÉŠAM..,OM PÚRNA MADAHA, OM SAHANA VAVATU, OM ŠÁNTI ŠÁNTI a OM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA.

1.verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


2. verze - Nahrávka ze zpívání (live record)


akordy ke kytaře
1.verze - Beatles   kapo (2-3)

[D]OM ŠÁNTI [A]OM OM ŠÁNTI [D]OM
2.verze - z CD od Sheila Chandra   kapo (1-2)

[D]OM ŠÁNTI OM
gajatri.net