ostatní

E MALAMA I KA HEIAU
IDE VERE VER NITA OČÚN
JEMAJA ASESU

od Lukáše

BRAHMÁRPANAM BRAHMA..
GOVINDA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARE KRIŠNA
HARI OM NÁRÁJANA HARÉ
KÁLADHITÁJA DHARMA..
KRIŠNA MÁDHAVA GOVINDA..
OM NAMO DŽAGADAMBÉ..
OM PÚRNASJA
OM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTI OM
OM ŠRÍ RÁM DŽEJ RÁM..
ŠARANAM GURU ŠARANAM
TATHÁTA MANTRAM
TATHÁTA NAMA OM..

MATKA LASANA

LASANA NAMA OM
LASANA MATKA LASANA
LASANA SÁÍ BÁBÁ HARÉ
LÁSKA MÁ JE LASANA
LÁSKO LÁSKO LASANO
PODÁVÁM TI PODÁVÁM
PRO SAMU LÁSKU K NÁM
SVĚTÝLKO V NÁS..
V SRDCI SVÉM..

gajatri.net