3.strana Ganéša

Nová stránka s Ganéšou.
3strana.jpg, 228 kB
*MAHÁGANAPATÉ NAMÓSTUTÉ     *GADŽÁNANÁ HÉ ŠUBHÁNANÁ
*PAŠUPATI TANAJÁ     *DŽAJ GANÉŠA DŽAJ GANÉŠA
*GANAPATI OM     *GANAPATI OM DŽAJA
*GANÉŠA GANÉŠA DŽEJ DŽEJ     *OM NAMÓ ŠRÍ GADŽÁNANÁ
*PÁHI PÁHI GADŽÁNANÁ     *GANÉŠA OM GANÉŠA OM
*GANÉŠA NAMAH OM     *NAMÓ GANAPATI
*VIGHNÉŠVARÁ VINÁJAKÁ

Dřívější 3.stránka se Sáí bhadžany.

*GURU BÁBÁ GURU BÁBÁ     *BHAGAVÁN BHAGAVÁN
*BÁBÁ ÁÓ MERE KIRTANA MÉ     *DŽAGAT PATÉ HARI SÁÍ GOPÁLA
*BÓLO RÁM SÁÍ RÁM     *HARI OM NAMÓ ŠIVA ŠAKTI NAMÓ
*NÁRÁJENA HARI OM     *NÁMA BHADŽÓ HARI NÁMA BHADŽÓ
*BÁLA GOPÁL DŽEJ DŽEJ SÁÍ RÁM
*GURUVÁJUR PURA ŠRÍ HARI KRIŠNA
gajatri.net